Home

De finale is op zaterdag 11 maart bij de Technische Universiteit Delft

De finale is op zaterdag 11 maart 2017 bij de Technische Universiteit Delft.

Per groep is er een ontvangst. Daarna de wedstrijd en parallel daaraan een presentatie over de wedstrijd aan de begeleiders. Na de wedstrijd komen de finalisten en hun begeleiders weer bij elkaar en gaat de jury zich buigen over de uitslag. Tijdens de jurering verzorgt de Technische Universiteit een presentatie over een onderwerp uit de Informatica of over de opleiding tot informaticus. Na die presentatie wordt de uitslag bekend gemaakt en de Certificaten uitgereikt.

In het programma staat waar u uw auto kunt parkeren of hoe u kunt aanreizen met openbaar vervoer.

Tijdschema:

Programma finale 2017

Eerst moet de finalist zich inschrijven (of afmelden) en aanvullende gegevens opsturen. Inmiddels zijn alle coordinatoren van de finalisten op de hoogte gebracht.

Zij zullen de finalisten en hun ouders op de hoogte stellen hoe door de finalisten en zijn/haar ouders kan worden ingeschreven.

Heeft een finalist geen bericht ontvangen van zijn/haar coordinator dan graag een mail naar: finale@beverwedstrijd.nl. De inschrijving dient uiterlijk op 15 februari binnen te zijn.

De uitslag staat op het tabblad Uitslagen

LOGIN VOOR LEERLINGEN

De eerste ronde van de Beverwedstrijd 2016 is afgelopen.
INSCHRIJVEN 2016 - 2017

De 1e ronde van de Beverwedstrijd was dit jaar van 9 tot 18 november.


De wedstrijd

De Beverwedstrijd is een gratis informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 & 8 van de basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs.
De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica.
Misschien ontdekken ze wel dat ze er talent voor hebben!

Deelnemers krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking,
logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt geen voorkennis nodig.
De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan oplossen.
De vraag is of je dit binnen de gegeven tijd lukt...

De opzet

Leerlingen van ongeveer 500 verschillende scholen maken tijdens de Beverweek 15 opgaven en krijgen hier 40 minuten de tijd voor. De wedstrijd bestaat uit 5 gemakkelijke, 5 iets moeilijkere en 5 ingewikkelde vragen.
Om het voor iedereen uitdagend te maken, zijn er vijf verschillende leeftijdsgroepen met elk een eigen wedstrijd:

Groep 5 en 6
Groep 7 en 8
Klas 1 en 2
Klas 3 en 4
Klas 5 en 6